Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
Letošnje aktivnosti (2024)
Pretekle aktivnosti (2022)