Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
predsedstvo
Predsednica za mandatno obdobje 2024 - 2028
mag. Tomislava Kordiš
Podpredsednica za mandatno obdobje 2024 - 2028
Petra Avser Štefanič
Tajnik za mandatno obdobje 2024 - 2028
Kemal Ejub
nadzorni odbor
 1. Nataša Medved
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 2. Ruža Mavrič
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 3. Melita Belej
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
komisija za priznanja
 1. Jelka Obrez – predsednica Komisije za priznanja
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 2. Apolonija Filipšek
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 3. Amadeja Žerjav
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
izvršni odbor (predstavniki javnih in socialno-varstvenih ustanov)
 1. Jelka Obrez, Petra Marković - ZD Celje
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 2. Marjana Skale - ZD Šmarje pri Jelšah
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 3. Mojca Završek - ZD Šentjur
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 4. Amadeja Žerjav - ZD Brežice
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 5. Monika Kurtiš - ZD Laško
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 6. Simon Rožič - ZD Slovenske Konjice
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 7. Daliborka Novaković - ZD Žalec
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 8. Ksenija Doler, Apolonij Filipšek, Petra Avser Štefanič, Jernej Jeromel - Splošna bolnišnica Celje
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 9. Rebeka Cimerman - Psihiatrična bolnišnica Vojnik
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 10. Martina Klobčar Črep - Socialno-varstvene ustanove
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 11. Branka Šifer Grobelnik - Zdraviliška dejavnost in rehabilitacija
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 12. Metka Černoša - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 13. Tamara Štemberger Kolnik - Fakulteta za zdravstvene vede v Celju
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
tajništvo
 1. Violeta Bahat Kmetič - ZD Sevnica
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
upravni odbor (sestavlja 6 članov, določenih s statutom)
 1. mag. Tomislava Kordiš (predsednica DMSBZT Celje, sklicuje in vodi seje)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 2. Petra Avser Štefanič (podpredsednica DMSBZT Celje)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 3. Jana Petelinšek (predsednica Častnega razsodišča)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 4. Zdenka Salobir (predsednica Statutarne komisije)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 5. Tanja Vraneševič Žmavc (predsednica Komisije za dodeljevanje sredstev)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 6. Jelka Obrez (predsednica Komisije za priznanja)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
častno razsodišče
 1. Jana Petelinšek (predsednica Častnega razsodišča)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 2. Martina Klobčar Črep
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 3. Ksenija Doler
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 4. Petra Marković
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 5. Daliborka Novaković
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
statutarna komisija
 1. Zdenka Salobir – predsednica Statutarne komisije
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 2. mag. Tomislava Kordiš
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 3. Rebeka Cimerman
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
komisija za dodeljevanje denarnih sredstev
 1. Tanja Vraneševič Žavc – predsednica Komisije za dodeljevanje denarnih sredstev
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 2. Marjana Skale
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 3. Petra Avser Štefanič
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
ostale zadolžitve
 1. Zdenka Salobir (kronistka DMSBZT Celje)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 2. Jana Petelinšek (pohodna in tekaška sekcija)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 3. Marinka Krašovic (kulturna dejavnost)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 4. Petra Marković (Božično obdarovanje otrok članov društva do 6 let)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 5. Melita Belej (izleti, potovanja)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 6. Anita Kračun (zunanja sodelavka, spletna stran)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 7. Sabina Kračun (zunanja sodelavka, FB stran)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 8. Kemal Ejub (strokovni popoldnevi in izobraževanja)
  (mandatno obdobje 2024 - 2028)