Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
Supervizija za zaposlene v zdravstvu
Domov / Supervizija
Subpage-cover-img
Kaj je supervizija?

Supervizija je oblika poklicne refleksije in svetovanja za zagotavljanja kvalitetnejšega poklicnega dela ter razvoj osebnostnih potencialov zaposlenih. Namenjena je posameznikom in skupinam za doseganje boljših delovnih učinkov. Supervizija je strokovno voden pogovor med supervizorjem in zaposlenim.

Glavni cilj je psihološka razbremenitev zaposlenih na področju zdravstvene nege tako, da supervizor s poslušanjem, zastavljanjem ključnih vprašanj in drugimi tehnikami pomaga udeležencem pri iskanju najboljših rešitev. Na tak način lahko zaposleni konstruktivno preživijo stresne situacije in ohranijo zmožnost za učenje.

Supervizija pomaga zaposlenim, da pridejo do svojih lastnih rešitev v zvezi s problemi, ki se porajajo pri delu, saj lažje integrirajo praktične izkušnje, širijo svoje znanje ter se povežejo s sodelavci.

Kako poteka supervizija?
  • Supervizija poteka individualno ali v skupini (do 8 udeležencev).
  • Število srečanj je odvisno od ciljev udeležencev.
  • Individualna supervizija traja eno uro, skupinska 90 minut.
Koristi supervizije?
  • izboljšanje svojih profesionalnih dosežkov,
  • pridobivanje boljšega vpogleda v svoj način komuniciranja,
  • ozaveščanje svojega razmišljanja, doživljanja in ravnanja,
  • večje obvladovanje poklicnih in osebnih izzivov,
  • naučimo se postavljati cilje in jih dosegati.

Cena ena individualne supervizije: 55eur/60 min

Cena skupinske supervizije (do 8 udeležencev): 150 eur/90 min

Dogovor za izvedbo supervizije sporočite preko elektronske pošte: info@zavodbalance.si

Supervizorka
Sabina Kračun mag. zak. in druž. štud. (spec. ZDT)