Kakovost in varnost: modul licenca (11....

DMSBZT Celje vabi na Kakovost in varnost: modul licenca, 11.10.2022 webinar predavanje

 

Program:

15:15

Registracija udeležencev

15:15 - 16:00 

Predstavitev sistema vodenja kakovosti. Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. Vzgoje. Kaj so sistemi vodenja kakovosti, Zahteve standardov kakovosti, Strukture, procesi in izidi, Ciklus nenehnih izboljšav.

16:00 - 16:45

Okužbe povezane z zdravstvom, Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege.

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje, Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.

16:45 - 17:30

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege. viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org. Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi, Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi, Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre, Medosebni odnosi v timu.

17:30 - 18:15 

Skrb za varnost na delovnem mestu. Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

18:15 - 19:00

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi. Mag. Marija Zrim, dipl. m.s., Kazalniki kakovosti, Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN, Protokoli in standardi ZN, klinične poti, Zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

19:00 - 19:45

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih. Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

19:45 - 20:15

Evalvacija in zaključek izobraževanja

 

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Za člane Zbornice zveze je cena izobraževanja s 70% popustom kar znaša 36eur, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, za nečlane Zbornice zveze znaša plačilo 120EUR (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, S56 0400 1004 6529 046, NKB

Prijave so na; preko portala Zbornice Zveze, prijavite se sami in vpišite svoj pravi email naslov zaradi povezave. Na dan izobraževanja pa se ob prijavi v webinar še prijavite s kodo, ki jo dobite ob vstopu v webinar, s tem potrdite še enkrat svojo prisotnost.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš, Celje,

29.12.2021