Etika in zakonodaja v zdravstvu (15. ma...

Spoštovane članice in člani,

vabimo vas na predavanje na temo Etika in zakonodaja v zdravstvu, ki bo v torek 15.03.2022.

Predavanje bo potekalo preko aplikacije Zoom.

 

Program izobraževanja:

15:50 - 16:00 Registracija udeležencev
16:00 - 16:30

Splošna načela etike v zdravstvu:

 • Etika vrlin
 • Etika skrbi
 • Etika za prihodnost

Predava: izr. prof. dr. Danica Železnik

16:30 - 19:00

Morala kot skupek pravil, norm predpisov:

 • Modeli morale v zdravstveni negi
 • Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi / Kodeks etike za babice Slovenije
 • Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

Predava: izr. prof. dr. Danica Železnik

19:00 - 19:15

Odmor

19:15 - 19:45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

Predava: asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

19:45 - 20:30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti:

 • Izvajalci zdravstvenega varstva
 • Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
 • Zdravstveni delavci in zdr. sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

Predava: asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

20:30 - 22:15

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja:

 • Odgovornost in kršitev delovnih obveznosti - disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovenga razmerja
 • Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

Predava: asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Za člane Zbornice zveze je cena izobraževanja s 70% popustom kar znaša 36eur, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, za nečlane Zbornice zveze znaša plačilo 120EUR (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, S56 0400 1004 6529 046, NKB.

 

Na izobraževanje se prijavite preko portala Zbornice zveze. Preverite, da boste pri prijavi uporabili vaš pravi/delujoč e-mail naslov, ker vam na ta naslov pošljemo povezavo za spletno izobraževanje in potrditev udeležbe.

Za potrditev udeležbe boste potrebovali kodo za udeležbo, ki bo prikazana na zaslonu, potem ko vas bomo sprejeli v dogodek. Kodo potem skupaj z vašimi podatki vpišete v obrazec, ki bo na naši spletni strani – povezavo do strani vam bomo poslali v e-mailu.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš,

Celje, 28.12.2021