Delavnica TPO (29. marec)...

Spoštovane članice in člani,

vabimo vas na delavnico TPO, ki bo v torek 29.03.22 na Srednji zdravstveni šoli v Celju. Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa lahko na dogodek sprejmemo največ 30 udeležencev.

Delavnice organizirajo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza DMSBZT, DMSBZT Celje in Sekcija reševalcev v zdravstvu.

 

Program:

12:30  Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00     Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20     Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40     Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55     Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10     Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO

14:20     Diskusija, izmenjava mnenj             

14:30     ODMOR – priprava na delavnice

 

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00     TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40     TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh  /skupine do 10 udeležencev/

16:20     ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30     Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti          

              / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/

              / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30     Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00     Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja   

19:00     Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

              Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 70% popusta (48 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.  

Za dodatne informacije pišite na: info@dmsbzt-celje.si

Prijavite se z elektronsko prijavnico, do katere lahko dostopate na spletni strani Zbornice Zveze.

 

Predsednica DMSBZT Celje, 

Tomislava Kordiš,

Celje, 28.12.2021