Zapisnik redne seje DMSBZT Celje za pod...

Zapisnik redne seje DMSBZT Celje, dne 4.12.2021, sklep št. 3/2021

 

Razpis za podelitev priznanja »Srebrni znak« za leto 2021 in naziv častnega člana DMSBZT Celje

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije v skladu s sklepom št.3/ 2021; redne seje DMSBZT Celje z dne 4.12.2021 razpisuje zbiranje predlogov za podelitev« Srebrnega znaka«, ter častnega člana za  leto 2021.

Društvo razpisuje tri »srebrne znake« za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi v Celjski regiji. Dva za posamezne člane DMSBZT Celje in enega za tim zdravstvene in babiške nege

Kriteriji za podelitev« Srebrnega znaka«:

- uspešno poklicno individualno in timsko delo na področju zdravstvene in babiške nege;

- individualni in timski prispevek  krepitvi in ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov na delovnem mestu;  

- individualna in timska aktivna vloga pri ohranjanju in razvijanju stroke zdravstvene in babiške nege;

- individualno in timsko aktivno in dolgoletno sodelovanje v DMSBZT Celje;

- individualne in timski  prispevek k večji prepoznavnosti zdravstvene in babiške nege;

- individualne in timski prispevek k večji kakovosti zdravstvene in babiške nege; 

- individualen in timski znanstven, raziskovalen in inovativen prispevek k izboljšanju kakovosti in napredovanju stroke zdravstvene in babiške nege.

 

Kriteriji za podelitev naziva častnega člana/članice DMSBZT Celje;

Naziv častnega člana Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije je oseba, ki je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delu društva in stroki zdravstvene in babiške nege.

 

Predlagatelji naj pisne predloge z življenjepisom kandidatov in tima z ustrezno utemeljitvijo posredujejo na naslov DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Patronažna služba, Jelka Obrez zapečateno, s pripisom Komisija za priznanja, najkasneje do 30. aprila 2022.

Podelitev priznanj bo na svečani slovesnosti   19.5.2022, ob 18 uri, v Narodnem domu Celje.

 

Člani IO, DMSBZT Celje in

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš