Nagovor ob dnevu medicinskih sester...

Letošnji mednarodni dan babic, ki ga obeležujemo 5. maja, poteka pod sloganom 100 let napredka mednarodnega babištva. Babice imajo pomembno vlogo v zdravju žensk v njihovem celotnem življenju, ne le v reproduktivnem obdobju, ob mednarodnem dnevu babic sporoča Zbornica – Zveza. Delovanje babic poleg pred- in poporodne obravnave vključuje tudi zdravstveno vzgojo in izobraževanje žensk, družin in širše družbene skupnosti ter pripravo na odgovorno starševstvo. Zaradi njihove ključne vloge, ki jo imajo na področju zdravja žensk od preventivnih pregledov, spolnega zdravja in kontracepcije do menopavze in zdravja žensk v njihovem kasnejšem obdobju življenja, morajo babice dobiti pomembno mesto tudi v zdravstveni politiki, poudarja Zbornica – Zveza. »Poklic babice je samostojen, reguliran poklic, enakopraven ostalim poklicem v zdravstvu, ki mora najti samostojno mesto v sodobnem zdravstvenem varstvu. Zavzemamo se tudi za okrepitev vloge babice v pred- in poporodnem obdobju v domačem okolju. Zahteve žensk in sodobne družbe se namreč spreminjajo – ženske rojevajo starejše, želijo rojevati tudi doma v drugačnih pogojih, čemur se mora približati tudi zdravstveno varstvo,« izpostavlja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Glede na pomembno vlogo, ki jo imajo babice v celotnem življenju žensk, je treba okrepiti izobraževanje na področju babištva, dati babicam močnejši glas v zdravstveni politiki ter jih vključiti v načrtovanje in odločanje v zdravstvenem sistemu.«

 

Moto Mednarodnega dneva medicinskih sester 12.maj je; Vlaganje v zdravstveno nego in spoštovanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja.

Vlagajte v zdravstveno nego in spoštujte pravice za zagotovitev globalnega zdravja, s poudarkom na zaščiti, podpori in vlaganju v poklic zdravstvene nege s tem pa se omogoča krepitev zdravstvenih sistemov po vsem svetu.

 

Prednostne politike so vezane na trg dela v zdravstvu. Ta perspektiva omogoča celostno razumevanje sil, ki vplivajo na pomanjkanje in presežke, geografsko neuravnoteženost in manj uspešno izvajanje storitev babic in medicinskih sester. Predlagani način izvedbe za Globalne strateške usmeritve 2021–2025 so inkluzivni proces, osnovan na zanesljivih podatkih in analizi, na dialogu med politikami različnih sektorjev in sprejemanju odločitev o primernem ukrepanju in vlaganju, ki temelji na dokazih. Okvir za spremljanje in odgovornost vključuje neprestano sprejemanje odločitev o posredovanju podatkov ter spodbude za ustanavljanje mehanizmov poročanja za države članice SZO.

 

Predsednica ICN dr. Pamela Cipriano je dejala:

»Medicinske sestre so v času pandemije izjemno trpele. Po nepotrebnem so bili izpostavljeni virusu, soočeni z napadi javnosti, trpeli zaradi ekstremnih delovnih obremenitev in so še naprej premalo plačani in podcenjeni. Če bodo vlade še naprej odlašale z vlaganjem v zdravstveno delovno silo, bo to v škodo zdravstvenih sistemov povsod. Brez zdravstvenega kadra ni zdravja!

 

Študije primerov mednarodnega dneva medicinskih sester, ki so jih zbirali, prikazujejo neverjetno delo medicinskih sester, naša tema mednarodnega dneva medicinskih sester za leto 2022  bo nadaljevala s spodbujanjem in promocijo  dela v zdravstveni negi in se borila za pravice medicinskih sester do varnega delovnega okolja, dostojnih plač in polne udeležbe pri odločanju na vseh področjih”

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš