Delavnica TPO (17. oktober) - Sprememba...

Spoštovane članice in člani,

vabimo vas na delavnico TPO, ki bo v torek 17.10.23 v prostorih Društva medicisnkih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, Kidričeva 25, (Tehnopolis), vhod zadaj 3. nadstopje, 3000 CELJE

Delavnice organizirajo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza DMSBZT, DMSBZT Celje in Sekcija reševalcev v zdravstvu.

 

Program:

12:30  Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00     Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20     Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40     Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55     Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10     Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO

14:20     Diskusija, izmenjava mnenj             

14:30     ODMOR – priprava na delavnice

 

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00     TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40     TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh  /skupine do 10 udeležencev/

16:20     ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30     Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti          

              / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/

              / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30     Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00     Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja   

19:00     Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

              Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta (60 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.  

Prijavite se z elektronsko prijavnico, do katere lahko dostopate na spletni strani Zbornice Zveze.

 

Za dodatne informacije pišite na: info@dmsbzt-celje.si

 

Predsednica DMSBZT Celje, 

Tomislava Kordiš,

Celje, 5.1.2023