Kakovost in varnost: modul licenca (7. ...

Vabilo na izobraževanje

 

Naslov: Kakovost in varnost: modul licenca

Kdaj in kje: 7.2.2023, predavanje bo potekalo preko aplikacije Zoom.

Program izobraževanja

15:00 – 15:15

Registracija udeležencev

15:15 – 16:00 

Predstavitev sistema vodenja kakovosti

 • Kaj so sistemi vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov kakovosti
 • Strukture, procesi in izidi
 • Ciklus nenehnih izboljšav

Predava: Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

16:00 – 17:00

Okužbe povezane z zdravstvom

 • Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje
 • Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev
 • Ukrepi standardne izolacije
 • Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

Predava: Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege

17:00 – 18:00

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege

 • Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi
 • Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi
 • Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre
 • Medosebni odnosi v timu

Predava: viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

18:00 – 19:00

Skrb za varnost na delovnem mestu

Predava: Robert Vodušek, dipl. varn. inž. asis.

19:00 – 20:00

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi

 • Kazalniki kakovosti
 • Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN
 • Protokoli in standardi ZN, klinične poti
 • Zdravstvena nega osredotočena na pacienta

Predava: mag. Marija Zrim, dipl. med. ses.

20:00 – 21:00

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih

Predava: Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za

območno enoto Celje

21:00 – 21:20

Evalvacija in zaključek izobraževanja

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi.

Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zveze. Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Za člane Zbornice zveze je cena izobraževanja s 50% popustom kar znaša 60 EUR, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, za nečlane Zbornice zveze znaša plačilo 120 EUR (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT SI56 0400 1004 6529 046, nova KBM. 

Na izobraževanje se prijavite preko portala Zbornice zveze. Preverite, da boste pri prijavi uporabili vaš pravi/delujoč e-mail naslov, ker vam na ta naslov pošljemo povezavo za spletno izobraževanje in potrditev udeležbe.

Za potrditev udeležbe boste potrebovali kodo za udeležbo, ki bo prikazana na zaslonu, potem ko vas bomo sprejeli v dogodek. Kodo potem skupaj z vašimi podatki vpišete v obrazec, ki bo na naši spletni strani – povezavo do strani vam bomo poslali v e-mailu.

 

Za vsa vprašanja smo na voljo na: info@dmsbzt-celje.si

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš        

Celje 5. 1. 2023