Kakovost in varnost: modul licenca (10....

Vabilo na izobraževanje

 

Naslov: Kakovost in varnost: modul licenca

Kdaj in kje: 10.10.2023, predavanje bo potekalo preko aplikacije Zoom.

Program izobraževanja

15:00 – 15:15

Registracija udeležencev

15:15 – 16:00 

Predstavitev sistema vodenja kakovosti

 • Kaj so sistemi vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov kakovosti
 • Strukture, procesi in izidi
 • Ciklus nenehnih izboljšav

Predava: Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

16:00 – 17:00

Okužbe povezane z zdravstvom

 • Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje
 • Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev
 • Ukrepi standardne izolacije
 • Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

Predava: Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege

17:00 – 18:00

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege

 • Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi
 • Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi
 • Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre
 • Medosebni odnosi v timu

Predava: viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

18:00 – 19:00

Skrb za varnost na delovnem mestu

Predava: Robert Vodušek, dipl. varn. inž. asis.

19:00 – 20:00

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi

 • Kazalniki kakovosti
 • Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN
 • Protokoli in standardi ZN, klinične poti
 • Zdravstvena nega osredotočena na pacienta

Predava: mag. Marija Zrim, dipl. med. ses.

20:00 – 21:00

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih

Predava: Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za

območno enoto Celje

21:00 – 21:20

Evalvacija in zaključek izobraževanja

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi.

Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Za člane Zbornice zveze je cena izobraževanja s 50% popustom kar znaša 60 eur, za nečlane Zbornice zveze znaša plačilo 120 eur (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT.

Prijave; preko portala Zbornice Zveze, prijavite se sami in vpišite svoj pravi email naslov zaradi povezave.

Na dan izobraževanja se ob prijavi v webinar še prijavite s kodo, ki jo dobite ob vstopu v webinar, s tem potrdite še enkrat svojo prisotnost.

Za vsa vprašanja info@dmsbzt-celje.si

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš, Celje, 30.11.2022