Kakovost in varnost: modul licenca (10....

Vabilo na izobraževanje

 

DMSBZT Celje vabi na

Kakovost in varnost: modul licenca

Predavanje bo potekalo 10.10.2023 v Splošni bolnici Celje, velika predavalnica

Program: 

15.00 - 15.15 Registracija udeležencev

15.15 – 16.00    Predstavitev sistema vodenja kakovosti

                          mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

Kaj so sistemi vodenja kakovosti, Zahteve standardov kakovosti, Strukture, procesi in izidi, Ciklus nenehnih izboljšav.

16.00 – 17.00   Okužbe povezane z zdravstvom

                         Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje, Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.

17.00 - 18.00  Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso v zdravstvu

                        viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi, Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi, Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre, Medosebni odnosi v timu.

18.00 - 19.00  Skrb za varnost na delovnem mestu

                       Robert Vodušek, dipl. varn. inž.

19.00 - 20.00 Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu

                      mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

Kazalniki kakovosti, Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN, Protokoli in standardi ZN, klinične poti, Zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

20.00 - 21.00 Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih

                      Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

21.00 - 21.20 Evalvacija in zaključek izobraževanja

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter zdravnikom in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost - modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in zdravnike. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo in Zdravniško zbornico Slovenije. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se poravna PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje.

Za člane DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.

Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60,00€. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja.

Prijave so  preko portala Zbornice Zveze,

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš, Celje, 23.5.2023