Etika in zakonodaja v zdravstvu (14. ma...

Vabilo na izobraževanje

Naslov: ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU: modul licenca 

Kdaj in kje: 14. 3. 2023, predavanje bo potekalo preko aplikacije Zoom. 

Program izobraževanja

15:50- 16:00

Registracija udeležencev

16:00 – 16:30

Splošna načela etike v zdravstvu

 • Etika vrlin
 • Etika skrbi
 • Etika za prihodnost

Predava: izr. prof. dr. Danica Železnik

16:30- 19:00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov

 • Modeli morale v zdravstveni negi
 • Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in      oskrbi/Kodeks etike za babice Slovenije
 • Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

Predava: izr. prof. dr. Danica Železnik

19:00-19:15

Odmor

19:15-19:45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZpacP

Predava: asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

19:45- 20:30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

 • Izvajalci zdravstvenega varstva
 • Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
 • Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

Predava: asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

20:30-22:15

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

 • Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
 • Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

Predava: asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je posredovana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 60 EUR.

Na izobraževanje se prijavite preko portala Zbornice zveze. E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Preverite, da boste pri prijavi uporabili vaš pravi/delujoč e-mail naslov, ker vam na ta naslov pošljemo povezavo za spletno izobraževanje in potrditev udeležbe.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš        

Celje 5. 1. 2023