DMSBZT Celje je praznovalo 50 let...

DMSBZT Celje je praznovalo 50 let

Častitljivo obletnico je DMSBZT Celje praznovalo 16.10.2013 v Narodnem domu Celje.

Večkrat se nam v življenju zgodi, ko bi si za določene trenutke želeli, da bi trajali večno in se nikoli končali. Teh trenutkov je kar nekaj.

Danes pa je za nas člane in članice DMSBZT Celje tak trenutek. Praznujemo 50 let…..

V času petdeset let smo prehodili skupno pot druženja, povezovanja in dosegali osebnostno rast.

Prehojena pot, ki je za nami je pustila dober pečat, da smo danes tu kjer smo. Da smo danes v tako močnem društvu, ki je tretje največje v Sloveniji po številu članstva. Najlepši dokaz o dobrem in uspešnem delovanju društva, kažejo tudi številna priznanja, ki so jih članice in člani našega društva zaslužili za svoje strokovno delo.

S starim ljudskim glasbilom – z lajno smo začeli našo proslavo, s katero Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje obeležuje 50 let svojega delovanja. Naše praznovanje je povezovala g. Marjana Novak, ki je z nami že vrsto let in je tudi naša častna članica. Melodija, ki jo je izvabljal iz lajne Vlado Nunčič iz Šmarja pri Jelšah, ki je edini slovenski izdelovalec lajn, nas je popeljala v čas sredi 19. stoletja. In prav tako so storili tudi dijaki 3.e, Srednje zdravstvene šole Celje, ki so v odrski predstavitvi obudili spomin na življenje in delo Florence Nightingale. Tiste Florence, ki je naša vzornica in prva teoretičarka zdravstvene nege, ki je dokazala pomen bolniške nege, njene organiziranosti ter kvalitetnega izvajanja. Po njenih poteh stopajo dijaki, ki so zgodbo zavrteli v čas od leta 1820 do 1910. Njeno življenjsko zgodbo so predstavili Aleksandra Jurak, Tajda Skok, Luka Kopinšek, Patricija Detiček, Urh Arzenšek in Damjan Zupanc. Odrsko predstavitev pa je pripravila njihova mentorica, prof. Vesna Božiček.

Ob teh priložnosti smo izdali prvi zbornik DMSBZT Celje. Zasluge za zbornik gredo g, Zdenki Salobir, ki je raziskala zgodovino delovanja društva in članov v celjski regiji. Zahvaljujemo pa se tudi g. Mateju Korenu za tehnično izvedbo in Srednji zdravstveni šoli Celje za pomoč in podpori temu delu.

Zahvaljujemo se g. Darinki Klemenc, predsednici Zbornice zdravstvene in babiške nege- Zveze strokovnih društev in medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki je s svojim govorom poudarila in dejala:« Naj vam ob tem lepem jubileju tudi vsi, ki se zavedamo pomena stanovskega, tudi regijskega združevanja, sporočimo, da smo ponosni na vas, da smo hvaležni tudi v krovni nacionalni organizaciji Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza), da je DMSBZT Celje vsa desetletja intenzivno razvijalo pripadnost tako stroki kot organizaciji in bilo prisotno ter prepoznavno tako na regijskem kot tudi na nacionalnem nivoju.« Za ta jubilej je iskreno čestitala vsem članom in članicam DMSBZT Celje in dejala:« Praznujte s ponosom, z veseljem in hvaležnostjo, da je društvo dočakalo zavidljivo okroglo obletnico, ki se je ne bi branilo nobeno društvo ali sorodna organizacija.« Ob tej priložnosti smo člani in članice DMSBZT Celje dobili tudi priznanje za tako častitljivo obletnico Zbornice-Zveze od g. Darinke Klemenc.

Pa poglejmo spet malce v zgodovino. Samostojno društvo medicinskih sester Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1952, ko so ustanovili tudi šest pododborov, med njimi tudi celjskega. Žal ni znano, kdo vse je vodil celjski pododbor Društva medicinskih sester Slovenije od ustanovitve do leta 1963. Morda pa vas zanima, koliko je znašala – recimo – letna članarina tega leta? 1.000 dinarjev. To so bili neki drugi časi, ko smo na nek način vsi lagodno živeli v drugi širši domovini.

Takrat je bilo v Sloveniji 2.440 medicinskih sester, v Celju pa je bil 4. oktobra 1963 ustanovni občni zbor društva medicinskih sester.

Med gosti nas je pozdravil tudi župan občine Laško g. Franc Zdolšek, ki je iskreno čestital vsem članom in članicam in dejal, da se dejansko zavedamo pomena dela zaposlenih v zdravstveni negi šele takrat, ko jih potrebujemo. Prisotnost nas zaposlenih v zdravstveni negi je vsekakor od samega začetka-torej rojstva in tja do smrti zelo pomembna.

Ob tej priložnosti so nas obiskale tudi kolegice društev DMSBZT Novo mesto, Maribor, Slovenj Gradec, Ljubljana, Pomurje. Vsem se iskreno zahvaljujemo za podporo in pomoč.

Naša Vokalna skupina Cvet nas je razveselila z dvema pesmima in klavirsko spremljavo. Čakalo nas je pa še nekaj veselega in sicer šaljiv duet osvajanja dekleta v trgovini s kravatami in operete »Pardon, gospod« v izvedbi Primoža in Mojce Hladnik, na klavirju prof. Mojce Krajnc.

Brez ljudi, ki bi društvo vodili v pravo smer, v dobrih in manj dobrih časih, društva ne bi bilo, saj bi aktivnosti oziroma delo zamrlo. In v tisto smer - navzdol - gre vedno lažje kot navzgor. Zato je še kako prav, da smo se ob prazniku društva, ob 50-letnici spomnili in se zahvalili predsednicam, ki so društvo vodile od leta 1963 pa do danes.

Prva predsednica društva medicinskih sester je bila MARIJA DEŽELAK, ki je bila ena glavnih pobudnic za njegovo ustanovitev. Orati ledino, sejati plodno seme in skrbeti za njegov razvoj je zelo zahtevno. Za seboj je pustila neizbrisno sled, ki še vedno žari v spominu mnogih medicinskih sester, ki jih je vpeljala v ta humani poklic. Prav je, da se je na tem mestu ponovno spomnimo.

Bila je medicinska sestra, ki je leta 1944 zaključila šolanje na Šoli za medicinske sestre v Ljubljani in se zaposlila v tedanji ljubljanski Vojni bolnici. Novi poklicni izzivi so jo popeljali na Golnik, kjer je opravljala dela in naloge glavne medicinske sestre. Pot jo je vodila v Celje, kjer se je leta 1949 zaposlila v Dečjem domu. Po njegovi ukinitvi se je zaposlila V Splošni bolnišnici Celje in bila leta 1961 imenovana za prvo glavno medicinsko sestro Splošne bolnišnice Celje. To delo je opravljala vse do leta 1973, ko se je invalidsko upokojila. Žal je dane s ni več med nami.

Leta 1969 je v zapisnikih, ki jih hrani v svojem arhivu Zbornica-Zveza, kot predsednica celjskega društva podpisana VIKTORIJA REHAR. Kot višja medicinska sestra in prof. zdravstvene vzgoje je delovala na področju zdravstvenega varstva vse od leta 1963. Predana zdravstveno-vzgojnemu delu in področju preventive se je zaposlila na Zavodu za zdravstveno varstvo na referatu za zdravstveno vzgojo. Vseskozi se je izobraževala ter iskala in bogatila znanje v različnih podiplomskih izobraževanjih doma in v tujini. Znanje je bogato ilustrirala v pisani besedi kot avtorica mnogih strokovnih in poljudnih člankov. Skozi generacije in še danes širi pridobljeno znanje na področju zdravstvenega varstva. Med številnimi aktivnostmi, ki jih je opravljala, je bilo tudi predsedovanje društvu medicinskih sester Celje v dveh mandatih od leta 1969 do 1973 in od 1981 do 1982.

Za svoje delo je Viktorija Rehar prejela razna priznanja in nagrade: red zaslug za narod leta 1972, zlata plaketa Svetovne zdravstvene organizacije, za dolgoletno uresničevanje ciljev na področju promocije zdravja in preprečevanja kajenja, zlata plaketa, ki so ji jo podelili Zdravstveni center Celje, Zdravniško društvo Celje in Društvo medicinskih sester Celje leta 1987 in še več drugih priznanj. Leta 1999 se je upokojila.

Iz arhivskih podatkov Zbornice-Zveze je razvidno, da je kot predsednica društva v letu 1974 podpisana FANIKA ŠUC, ki je društvu predsedoval do leta 1976.

Društvo medicinskih sester Celje je leta 1977 štelo 374 članov. Celjsko društvo je bilo po število članov tretje največje v Sloveniji. Predsedniško žezlo je iz rok Fanike Šuc prevzela LJUDMILA MARKOVIČ.

Gimnazijka, ki se je po opravljeni maturi vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani, je diplomirala leta 1970. Zaposlila se je na Ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje. Na začetku poklicne poti je opravljala delo sobne sestre in delovne naloge medicinske sestre – instrumentarke. Bila je tudi vodilna medicinska sestra na odseku za patološko nosečnost. Od leta 1972 dalje pa je kvalitetno in odgovorno opravljala dela in naloge glavne medicinske sestre Ginekološko-porodniškega oddelka. Ob tej zadolžitvi je bila nekaj let tudi glavna medicinska sestra TOZD-a Centra za varstvo žena Celje. V letu 1989 je uspešno opravljala naloge vršilke dolžnosti glavne medicinske sestre TOZD-a bolnišnice. Z jasno vizijo o pomembnosti zdravstvene nege, s sposobnostjo dobre organizacije in vztrajnostjo jih je tudi uspešno izpeljala. Vedno je poudarjala pomembnost razvoja stroke zdravstvene nege, strokovnost, poštenost, natančnost, prijaznost, odgovornost, veliko znanje in dobre medsebojne odnose. Prav tako je vedno poudarjala visok etični in human odnos do bolnika.

Bila je med pobudnicami dokumentiranja zdravstvene nege in negovalne dokumentacije. Bila je mentorica številnim sestram, izvajala je predavanja o etiki in odnosu do bolnika ter o komunikaciji. Poudarjala je pomen timskega dela. V svoji bogati poklicni karieri pa je našla tudi čas za vodenje Društva medicinskih sester Celje. Delo predsednice je opravljala od leta 1977 do 1980.

Leta 1982 je postala predsednica regijskega društva medicinskih sester OLGA NEZMAN. Sestra Olga Nezman se je po Srednji šoli za medicinske sestre zaposlila na Ginekološko porodniškem oddelku bolnišnice Celje, pa v regionalni zdravstveni dom, v patronažno in babiško službo. Po Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani je bila imenovana za predstojnico delovne enote patronaža in kasneje je prevzela dela in naloge glavne medicinske sestre TOZD-a Splošna medicina v Zdravstvenem centru Celje. Ob reorganizaciji je sprejela mesto glavne medicinske sestre Zdravstvenega doma Celje. Svojo poklicno kariero je končala na delovnem mestu koordinatorja, organizatorja in predavatelja na področju zdravstvene vzgoje. Gospa Olga Nezman je bila aktivna kot samoupravljavka in aktivistka, ko je šlo za uveljavitev napredka na področju zdravstvene nege. Leta 1982 je bila izvoljena v Republiški odbor Zveze društev medicinskih sester Slovenije in preko njega tudi v Savez medicinskih sestara Jugoslavije. Več let je sodelovala v ekipi prve pomoči na Vlaku bratstva in enotnosti in tkala vezi med Celjem in Čuprijo. Bila je med ustanoviteljicami in dolgoletna predsednica Sekcije medicinskih sester v splošni medicini in članica Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v patronaži ter opravljala še vrsto drugih nalog. V celjskem stanovskem društvu je ustanovila najprej nonet, nato pa pevsko skupino CVET, s katero uspešno promovira slovensko ljudsko in umetno pesem ter pevske zaklade drugih narodov. Je dobitnica številnih priznanj in zahval na lokalnem in državnem nivoju. Njim ob bok bo odslej stala tudi ZAHVALA za delo predsednice od leta 1982 do 1988 in od 1990 do 1996.

Leta 1988 je bila na predlog članov za vodenje društva izvoljena Alenka Božinovič. Alenka Božinovič je po Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani našla prvo zaposlitev v Splošni bolnišnici Celje, na Ginekološko-porodniškem oddelku. Več let je opravljala delo intervencijske in glavne medicinske sestre Neonatalnega oddelka. Leta 1981 se je zaposlila v Zdravstvenem domu Žalec, na mestu glavne medicinske sestre in to delo opravljala vse do upokojitve.

Vseskozi je bila aktivna članica društva. Dve mandatni obdobji je bila članica Izvršnega odbora in en mandat od 1988 do 1990 tudi predsednica DMS Celje. Danes uživa zasluženi pokoj

Na občnem zboru Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje leta 1996 je bila za predsednico izvoljena MARJANA VENGUŠT.

Po Srednji zdravstveni šoli v Celju se je zaposlila v Zdravstvenem domu Celje, v patronaži, kjer dela še danes in marsikje obiskuje že tretjo generacijo v družini. Svoje znanje je nadgradila na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. V več kot treh desetletjih predanega dela je opravila številna izobraževanja in usposabljanja, veliko dijakov pa se je spominja kot zavzete mentorice.

Vodenje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje je prevzela leta1996 in ga zaradi svojih izrednih sposobnosti in podpore ožjega in širšega delovnega okolja vodila do leta 2012. Društvo je v 16-ih letih predsednikovanja uspela približati članstvu in tako združiti zaposlene na vseh področjih zdravstvene in babiške nege v naši regiji. V delovanje društva je pritegnila tudi upokojene članice in člane. Aktivno je sodelovala na različnih strokovnih srečanjih, delavnicah, okroglih mizah, veliko jih je tudi organizirala in vodila. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic je vsako leto organizirala regionalno proslavo s podelitvijo Srebrnih znakov, prav tako se je na proslavah zahvalila kolegicam in kolegom, ki so prenehali s svojim aktivnim delovanjem v preteklem letu in odšli v pokoj.

Trudila se je za dobro delovanje društva, z željo prispevati k boljšemu statusu poklica zdravstvene nege. Organizirala je različna strokovno-izobraževalna srečanja. Z različnimi kulturnimi prireditvami, družabnimi srečanji doma in v tujini je prispevala k boljšemu vzdušju med člani. Morda bi lahko ob predaji zahvale za njeno 16-letno predsedovanju društvu zaključili kar z obrazložitvijo, ki je bila podana ob predaji zlatega znaka Marjani Vengušt. Takole so med drugim zapisali: »Naša Marjanca je »srce« našega društva. Je naša učiteljica, naša prijateljica, naša »mama«, naša vzornica.«

Vsem dosedanjim predsednicam smo se iskreno zahvalili za njihovo dosedanje delo.

Verjamem, da so bili tudi v preteklosti časi, ko je bilo težko in nemogoče mogoče.

Tudi danes je tako. ,,,Nič ni samoumevnega in za vse se je treba truditi, dati več od sebe in verjeti v poslanstvo, ki ga imamo. Menim, da je prav, da v tem trenutku rečem hvala vsem tistim, ki so društvu stali ob strani v vseh teh letih in mu tako ali drugače pomagali. Da bomo uspešni še naprej, pa ni treba vedno gledati samo na koristi, ampak je treba kdaj postoriti tudi več, kot zgolj veleva dolžnost. Na svoj način smo hvaležni za kamne spotike, ki smo jih uspešno preskočili in postali le še močnejši. Je že tako, da je do pravega uspeha pot skoraj vedno posuta s trnjem. Krize ni, treba je samo spremeniti način razmišljanja, se prilagoditi problemom in jih z vsem znanjem, ki ga imamo, rešiti.« Per aspera ad astra«, trnova je pot do zvezd in zato smo danes tukaj, kjer smo: močni in v vsem povezani.

Ostanimo takšni tudi naslednjih 50 let!

 

DMSBZT Celje, predsednica Tomica Kordiš