Kakovost in varnost: modul licenca (9. ...

Spoštovani, 

DMSBZT Celje vabi na Kakovost in varnost: modul licenca, preko Zoom aplikacije

 

Program: 

15.00 - 15.15 Registracija udeležencev

15.15 – 16.00    Predstavitev sistema vodenja kakovosti

                          mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

Kaj so sistemi vodenja kakovosti, Zahteve standardov kakovosti, Strukture, procesi in izidi, Ciklus nenehnih izboljšav.

16.00 – 17.00   Okužbe povezane z zdravstvom

                         Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje, Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.

17.00 - 18.00  Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso v zdravstvu

                        viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi, Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi, Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre, Medosebni odnosi v timu.

18.00 - 19.00  Skrb za varnost na delovnem mestu

                       Robert Vodušek, dipl. varn. inž.

19.00 - 20.00 Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu

                      mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

Kazalniki kakovosti, Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN, Protokoli in standardi ZN, klinične poti, Zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

20.00 - 21.00 Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih

                      Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

21.00 - 21.20 Evalvacija in zaključek izobraževanja

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Za člane Zbornice zveze je cena izobraževanja s 50% popustom kar znaša 60 €, za nečlane Zbornice zveze znaša plačilo 120 € (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT.

Prijave so na; preko portala Zbornice Zveze, prijavite se sami in vpišite svoj pravi email naslov zaradi povezave in potem tudi za pošiljanje potrdil.

Na dan izobraževanja pa se ob prijavi v webinar še prijavite s kodo, ki jo dobite ob vstopu v webinar, s tem potrdite še enkrat svojo prisotnost.Za vsa vprašanja info@dmsbzt-celje.si

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš, Celje, 5.9.2023