Etika in zakonodaja v zdravstvu (16. no...

Spoštovani!

 

DMSBZT Celje vabi na predavanje: 

Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca

 

Predavanje bo potekalo 16. 11. 2023 ONLINE (preko aplikacije Zoom)

 

Program izobraževanja

15.50- 16.00

Registracija udeležencev

16.00 – 16.30

Splošna načela etike v zdravstvu;

Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost.

 

izr. prof. dr. Danica Železnik

16.30- 19.00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov v zdravstvu;

Modeli morale v zdravstvu, Načela in standardi Kodeksa v zdravstvu,

izr. prof. dr. Danica Železnik
Analiziranje etičnih problemov v praksi,

izr. prof.doc. dr. Danica Železnik

19.00-19.15

Odmor

19.15-19.45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP;

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.

19.45- 20.30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost).

 

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.

20.30-22.15

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja;

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

 

Nataša Horjak, univ. dipl. prav

Ob koncu predavanj pisanje testa.

   

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter zdravnikom in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost - modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in zdravnike. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zveze in Zdravniško zbornico Slovenije. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša za nečlane društva DMSBZT Celje 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se poravna PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje.

Za člane DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.

Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60,00€. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja.

Prijave so na: preko portala Zbornice Zveze. Za vsa vprašanja smo na voljo info@dmsbzt-celje.si

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš