Vabilo na učno delavnico: Spoznavanje ...

Vabilo na učno delavnico Spoznavanje svojih lastnosti za lažje sporazumevanje z drugimi

Spoštovani, vabimo vas na ično delavnico SPOZNAVANJE SVOJIH LASTNOSTI ZA LAŽJE SPORAZUMEVANJE Z DRUGIMI

Učne delavnice bodo v ZD Celje, kletni prostori, predavalnica od 14-18ure.

Termini delavnic:

 

Izvajalec

Albina Kokot, dipl.med,sestr.Master of business communication, Reality teherapy certification, zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Kratka učna vsebina delavnice

Govor in jezik jemljemo kot nekaj samoumevnega in nezahtevnega, ker se ga brez truda in posebnih namenov naučimo v otroštvu. Hkrati je zanimivo, da smo prepričani, da smo sami dobri komunikatorji in da znamo razumljivo povedati svoje misli drugim. Ob poglobljenem poučevanju pa se pokaže čisto nekaj drugega. Že sama definicija, kaj je kumunikacija je odprt in nerešen problem.

Predpostavljamo, da vsak človek stoji v »krogu«. Kadar se dva srečata, se pojavi vprašanje, ali se bosta njuna kroga prekrivala in če se bosta, v kolikšni meri.. Če se bosta kroga prekrivala vsaj delno, obstaja med sogovorcema določeno soglasje in komunikacija bo lažje stekla, ker imata podobne programe, sledita podobnim ciljem, delita podobna mnenja, sta karakterno podobna….

Za dober stik v komunikaciji pa je potrebno vedeti še kaj o »zemljevidu« sogovornika, kar pomeni, da mu na nek način znamo »pogledati v glavo« - v njegov način razmišljanja, v vrednote, prepričanja in stališča. Zato udeleženci po uvodu rešijo M.B.I.T.O. test, dobijo razlago značajskih lastnosti posameznih profilov in načinov reagiranja posameznih osebnosti, naredijo lastno analizo in se naučeno naučijo uporabljati v praksi.

Cilji delavnice:

- udeleženci spoznajo osnovni proces komunikacije,

- udeleženci pridobijo na aktivnem poslušanju sogovornika,

- razumejo značajske lastnosti sogovornika,

- spoznajo pogoste ovire za učinkovito komunikacijo,

- razvijejo strategije spoznavanja sogovornika,

- spoznajo moč nezavednega na naše delovanje,

- naučijo se zavestno spremeniti način komunikacije.

Učne oblike:

- frontalna učna oblika,

- posredno poučevanje,

- samostojno delo udeležencev,

- skupinska učna oblika,

- diskusija.

Učne metode:

- metoda ustnega razlaganja,

- pripovedovanje,

- opisovanje ali deskripcija,

- pogovor v krogu,

- hevristični pogovor,

- izkušenjsko učenje.

Učna sredstva in pripomočki:

- plakati,

- učni listi,

- CD posnetek,

- tabla.

Didaktična struktura učne delavnice

14.00. – 14.30. – spoznavanje članov delavnice

14.30.– 14.50. – teorija

14.50. – 15.15. – reševanje vprašalnika

15.15. – 15.40. – teorija

15.40. – 16.00. – odmor

16.00. – 16.30. - skupinsko delo 1

16.30. – 16.45. – pregled skupinskega dela

16.45. ­­­­- 17.15. – skupinsko delo 2

17.15. – 17.30. – pregled skupinskega dela

17.30. – 17.50. – evalvacija delavnice

17.50. – 18.00. – zaključek delavnice.

Prijave

Obvezna je prijava z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani ZB_ZV in jo z vsemi izpolnjenimi podatki pošljite na mail, info@dmsbzt-celje.si, mobi 051 398 909. Število udeleženih je do petnajst. V primeru, da bo prijav manj kot osem delavnice odpadejo.

Kotizacija

Za člane društva DMSBZTB Celje je kotizacija 10e, plača se po izstavitvi računa, za nečlane pa je 20e.

Vljudno vabljeni!

DMSBZT Celje, Kordiš Tomica