Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
29
maj
24
Strokovni seminar z naslovom “Pomagaj mi, da naredim sam!”
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
Čez 6 dni
29
maj
24
Obravnava anafilaksije
DMSBZT Celje
Čez 6 dni
20
jun
24
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED
ZZBNS, DMSBZT Celje in SRZ
Čez 28 dni
17
sep
24
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED
ZZBNS, DMSBZT Celje in SRZ
Čez 117 dni
25
sep
24
Mobing na delovnem mestu
DMSBZT Celje
Čez 125 dni
1 2 3