Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
08
jan
24
Dobitniki "Srebrnih znakov DMSBZT Celje"
28
jan
24
Vabilo na sodelovanje v procesu rehabilitacije pacientov na zdraviliškem zdravljenju in obnovitveni rehabilitaciji
25
jan
24
Natečaj za najbolj inovativni vzgojno-izobraževalni pristop pri higieni rok
30
jan
24
Zapisnik redne seje DMSBZT Celje, dne 6.1.2024, sklep št. 1/2024
28
jun
24
Program dela 2024
1 2 3